Energetski certifikat omogućuje vlasniku, kupcu ili najmoprimcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Konačan cilj je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje.

Postupak energetskog certificiranja obuhvaća skup radnji, koje uključuju energetski pregled zgrade, analizu i vrednovanje prikupljenih podataka te izdavanje energetskog certifikata. Sastavni dio energetskog certifikata je i popis preporučenih mjera za ekonomski povoljno poboljšanje energetskog svojstva zgrade.

Zgrade javne namjene, korisne površine veće od 500m², moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31. prosinca 2013.

Zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se daju u najam ili na leasing, moraju imati izdan energetski certifikat do 1. siječnja 2016. godine.

Energetsko certificiranje smiju provoditi za to educirani i od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ovlašteni, inženjeri arhitekture, građevine, strojarstva i elektrotehnike.