slučajevi kada je potrebno etažiranje nekretnine:

  • kod hipotekarnog jamstva (ne može se upisati hipoteka ako nekretnina nije etažirana)
  • zbog lakše prodaje i postizanja veće cijene (etažirana nekretnina postiže 10-15% veću cijenu na tržištu)
  • kod utvrđivanja suvlasničkih odnosa
  • zbog lakšeg provođenja nasljednih i darovnih prava (dioba nekretnina)
  • kod utvrđivanja udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja

detaljnije informacije o
etažiranju možete pogledati
ovdje.

izrada etažnog elaborata uključuje izmjeru građevine, izradu tabelarnog i grafičkog prikaza posebnih i zajedničkih dijelova zgrade i izradu prijedloga za uknjižbu.

Nakon izrade etažnog elaborata i ishođenja potvrde nadležnog tijela, koju uslugu vršimo za vas, slijedi izrada i potpis međuvlasničkog ugovora kojeg priprema odvjetnik. Tada je moguće posebne dijelove zgrade upisati u zemljišnu knjigu, čime se postiže pravna potvrda vlasništva nad pojedinim dijelovima zgrade.

Za brzu i stručnu provedbu etažiranja ili savjetovanja oko istog stojimo na raspolaganju!